Ka hortaga COVID-19

Wacyo Galinta eey wadaan ololaha Cafis ee ku aadan, sida Dhalinyarada Soomaaliyeed uga hor tagayaan cudurkaan Coronavirus!

Comments are disabled.

    HomeServicesShopContact